Privacystatement

Privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Stichting Jarola bezoekt.

Beheer
De website www.jarolafoundation.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen worden beheerd door Stichting Jarola.

Stichting Jarola verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, wij vinden uw privacy nl. erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Daarnaast doen wij dit om onze website bezoekers zo goed mogelijk te helpen en om onze doelstellingen te bereiken.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens Stichting Jarola gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • de door donateurs verstrekte persoonlijke informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van uw donatie en gebruik van onze website.

​Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Jarola?

Stichting Jarola verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze donatie betalingsoptie of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via het contact/informatie formulier.

​Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Jarola mogelijk verwerkt, afhankelijk van uw handelingen op onze website:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stichting Jarola verwerkt

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van uw. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u vermoed dat Stichting Jarola zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kunt u contact met ons opnemen via info@jarolafoundation.nl. Wij zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.

We verwerken daarnaast foto’s. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven.

​Met welk doel verwerkt Stichting Jarola persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen. Mochten deze verwerkingen voortvloeien uit uw verstrekte donatie aan de Stichting Jarola.
 • Dienstverlening als reactie op het door u ingezonden contact/informatie formulier, om de beantwoording zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Stichting Jarola doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@jarolafoundation.nl.

 • Informatie en inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: hebt u het idee dat wij de verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Beperking: hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Wij zullen die verwerking zo snel mogelijk beëindigen, tenzij deze voortkomt uit een wettelijke verplichting.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailingen. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met Stichting Jarola opnemen. Dit kan via info@jarolafoundation.nl.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denkt u dat Stichting Jarola niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag.

Hoe lang bewaart Stichting Jarola uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@jarolafoundation.nl.

Grondslagen van de verwerking

Zoals hierboven toegelicht verwerkt Stichting Jarola sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Stichting Jarola: het uitvoeren van onze doelstelling(en). Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op. Tot slot verwerken we sommige gegevens met uw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Delen van persoonsgegevens door Stichting Jarola met derden

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming op deze privacyverklaring.

Google analytics

Stichting Jarola heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat aan. We gebruiken de Analytics-cookies ook in combinatie met andere diensten van Google. Analytics cookies worden overigens pas geplaatst als u akkoord geeft voor statistische cookies. Wilt u helemaal niet gevolgd worden door Google, dan kunt u hiervoor ook gebruik maken van de opt-out Google Analytics Opt-out Browser Add-on

​Hoe Stichting Jarola persoonsgegevens beveiligt

Stichting Jarola neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@jarolafoundation.nl.

​Stichting Jarola heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze (bestuurs)leden zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Stichting Jarola verstuurt websitegegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Links

Op de website van Stichting Jarola staan mogelijk verwijzingen naar websites van andere organisaties. Stichting Jarola is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen uw persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie verklaring

De website van Stichting Jarola maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen wij informatie over uw gebruik van onze website met onze partners voor social media en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan hun hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt u onze cookie verklaring, daar kunt u ook uw toestemming aanpassen of intrekken.

Disclaimer

Stichting Jarola is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Onze contactgegevens

Stichting Jarola  |  Dedemsvaartseweg-Zuid 59  |  7775 AC Lutten |  info@jarolafoundation.nl

Publicatie: november 2021