Onze werkwijze

Doe een aanvraag

Kan jouw project onze hulp wel gebruiken? Je kan een aanvraag doen als het project past bij één of meer van de door ons gekozen SDG’s.
Aanvraag doen

Geen honger

Projecten die te maken hebben met acute noodhulp in bijvoorbeeld landen waar hongersnood heerst door (natuur)rampen of oorlog. Ook projecten die te maken hebben met voedselzekerheid, verbeterde voeding en duurzame landbouw vallen hieronder.

Goede gezondheid en welzijn

Gezondheid is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Jarola Foundation ondersteunt projecten waar kinderen te maken hebben met een levensbedreigende ziekte en ingrijpende behandelingen.

Kwaliteitsonderwijs

Goed onderwijs geeft kinderen kansen. Hier valt nog veel winst te behalen. Wij helpen mee aan projecten die onderwijsfaciliteiten bouwen en verbeteren.

Schoon water en sanitair

Schoon drinkwater is een basisbehoefte voor iedereen. Water, pompen, kranen, leidingen, drainage, infiltratie: het zijn zaken waar Jarola Group met Wildkamp en Rawinso gespecialiseerd in is.

Betaalbare en duurzame energie

Verduurzaming van energieproductie en -verbruik is nodig om onze planeet voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Jarola Group zet met onder andere Adurolight in op duurzame producten.

Een aanvraag doen

Past jouw project bij één van onze gekozen SDG’s en kan het onze hulp wel gebruiken?

Aanvraag doen

Financieel stabiel

De jaarlijkse inkomsten van de stichting bestaan uit bijdragen van Jarola Group en uit beleggingsrendement op het vermogen. Het doel is om de ontvangen bijdragen en het volledige rendement op het vermogen jaarlijks uit te keren. Wanneer dit niet lukt, wordt geprobeerd om dit in het jaar daarop te doen. Op deze manier zorgt Jarola Foundation ervoor dat het vermogen in stand blijft. Zo kan er een continue en stabiele stroom van uitgaven worden gedaan. Het doel om het vermogen in stand te houden is een meegegeven opdracht van Minie de Wilde-Westerveld. Dit zorgt ervoor dat de stichting lange relaties kan aangaan.

Kijk voor meer informatie over de
verschillende doelen op sdgnederland.nl