Beleid & verantwoording

Financiƫle verantwoording, jaarrapporten en statuten.

Bestuur en toezicht

De penningmeester registreert de inkomsten en uitgaven en stelt hier jaarlijks een exploitatieverslag van op. De secretaris verricht de betalingen van de stichting. Intern toezicht hierop is gewaarborgd door administratie van de bankmutaties door de penningmeester. Tegenover de werkzaamheden van de bestuursleden staat geen vergoeding of salaris. De kosten om het vermogen te beheren, worden in mindering gebracht op het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor uitkering. Er zijn geen medewerkers in dienst.

ANBI

Jarola Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statuten

Klik op onderstaand icoontje om de statuten te bekijken.

Heb je een vraag?
Neem contact met ons op!