Disclaimer

Disclaimer |  www.jarolafoundation.nl  | Stichting Jarola

Begripsomschrijving van onze website disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Algemeen
De Stichting Jarola spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden.

Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is eigendom van de Stichting Jarola. De website bevat uitsluitend algemene informatie en informatie van projecten die Stichting Jarola ondersteund. De informatie en foto’s zijn afkomstig van bronnen of partners die betrouwbaar mogen worden geacht.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website van Stichting Jarola is voor eigen rekening en risico. De Stichting Jarola sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie of de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen uit.

De Stichting Jarola behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De Stichting Jarola is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De Stichting Jarola aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan partners van Stichting Jarola aangeboden informatie op de site van de Stichting Jarola. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hyperlinks
De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Stichting Jarola liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De Stichting Jarola is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Stichting Jarola. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Privacy
De Stichting Jarola respecteert de privacy van de gebruiker van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Meer informatie over ons privacy statement en cookiebeleid.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

We hebben ons best gedaan om alle rechthebbende met betrekking tot (foto)materiaal te achterhalen. Wanneer iemand meent dat zijn of haar materiaal zonder voorafgaande toestemming op de website is geplaatst, verzoeken wij contact met Stichting Jarola op te nemen.

Stichting Jarola behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt de gebruiker altijd op deze website.