Landbouwprojecten in Armenië

Irrigatiesysteem in Armenië

Reparatie irrigatiesysteem in het dorp Zorakan (2023)

In het Noorden van Armenië ligt het dorp Zorakan. Slechts 3 kilometer verwijderd van de grens met Georgië en 600 meter boven zeeniveau. De omgeving heeft een vrij gunstig klimaat voor het verbouwen van vruchten en gewassen.

In Zorakan worden ook allerlei peulvruchten verbouwd, zoals walnoten, amandelen en hazelnoten. De vruchten en gewassen zijn allemaal biologisch, er wordt alleen natuurlijke mest gebruikt tijdens de verwerking.

Van de 80 hectare grond verkeert maar liefst 40 hectare aan irrigatiepijpleidingen in een vervallen staat, waardoor irrigatie vrijwel onmogelijk is. Een grote pijpleiding ligt zelfs helemaal open. Er is 700 meter pijpleiding nodig om 30 families te voorzien van hun levensbehoeften. Met de nieuwe pijpleiding kan de grond worden geïrrigeerd en kunnen de families normale oogsten binnen halen. 

Aanleg 2.5 kilometer irrigatiesysteem in het dorp Martiros (2022)

Jarola Foundation gaat samen met Mensenkinderen en de overheid van Armenië een irrigatiesysteem aanleggen in het dorp Martiros. Martiros ligt in de Vayot Dzor provincie in het zuiden van Armenië. Het is een van de meest dunbevolkte provincies van het land. Het dorp ligt op een hoogte van 1.600 meter boven de zeespiegel en telt 586 bewoners.

Het dorp heeft dringend behoefte aan een goed irrigatiesysteem, zodat de landbouw meer kan opbrengen dan wat nu het geval is en daarmee de levensstandaard van de bewoners enorm kan verbeteren.

Het gaat om de aanleg van in totaal 2.5 kilometer pijpleiding inclusief overgangs- en verbindingsstukken. Het is een kostbaar project. De overheid financiert 60% van de totale projectkosten, er wordt echter een eigen bijdrage van 40% gevraagd van het dorp en de regio. Dat bedrag kunnen ze onmogelijk zelf opbrengen. Jarola Foundation helpt mee en biedt dit dorp en de inwoners een kans op het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Irrigatiesysteem voor Tsaghkaber (2021)

Jarola Foundation heeft samen met Mensenkinderen een irrigatiesysteem voor het zeer arme dorp Tsaghkaber in Armenië mogelijk gemaakt. In Armenië in de provincie Lori ligt het middelgrote dorp dat 1379 inwoners telt. Door de aanleg van een duurzaam irrigatiesysteem is 65 procent van de bevolking in staat om hun grond bij de huizen te bewateren. Hierdoor verwachten ze meer oogst en zodoende kunnen ze op meer inkomsten rekenen. Er is berekend dat de oogst zich kan verviervoudigen. De gezinnen hebben veel meer kans om structureel in hun levensonderhoud te voorzien. Dit voorkomt kansloze migratie naar de grote stad en ook de trek naar het buitenland. Door de concrete en zichtbare verbetering, is er veel hoop in dit kleinschalige dorp gekomen.

De dorpsbewoners waren erg gemotiveerd om zelf mee te helpen bij de aanleg van het project. Nu is het van groot belang dat onder leiding van het dorpshoofd de mensen zelfvoorzienend worden. Dat ze leren om hun grond goed te benutten, juiste irrigatie en bemesting toe te passen, producten te vermarkten en vooruit te denken voor het nieuwe jaar. Ook bij dit proces krijgen ze steun van Jarola Foundation.


Landbouwwerktuigen voor de boeren van de coöperatie Torfavan (2019)

Jarola Foundation heeft samen met Mensenkinderen boeren geholpen met de aanschaf van een tractor, een graanzaaimachine en een aardappel-rooimachine. De dorpen Torfavan, Tretuk en Vanevan liggen in het zuidoosten van Armenië. De bewoners zijn voor een groot deel Armeense vluchtelingen uit Azerbeidzjan. De winters zijn lang en de dorpen liggen op bijna 2000 meter hoogte. Als de sneeuw vroeg valt, dan redden ze het niet om de aardappelen tijdig uit de grond te krijgen vanwege gebrek aan goede machines.

Met de komst van de tractor inclusief toebehoren krijgen de mensen weer hoop. Verschillende boeren hebben dan ook geuit dat ze nu weer toekomst voor ogen zien en niet meer aan emigreren denken.


Schoon drinkwater in Getik (2016)

Jarola Foundation heeft Mensenkinderen ondersteund in het aanleggen van een drinkwaterleiding in Getik in Armenië. Getik ligt in een arm en geïsoleerd gebied. Er is hoge werkloosheid en veel gezinnen leven in bittere armoede. De watervoorziening in het dorp was ver onder de norm, waardoor het eigenlijk niet geschikt was voor drinkwater en dagelijks gebruik. De burgemeester van het dorp Getik heeft Mensenkinderen benaderd om te helpen de watervoorziening van het dorp te repareren. Daarop is Jarola Foundation aangehaakt om samen met technische groothandel Wildkamp hierin een bijdrage te leveren, zowel financieel als met materiaal. Met het beschikbaar gestelde materiaal is de drinkwatervoorziening geheel vernieuwd, waardoor het dorp nu toegang heeft tot zuiver en gezond drinkwater.